little A... скоттиш страйт, кот (биколор)
P4281005 P4281009 P4281000 P4281004 P4280998